Nulägesanalys och identifiering av framtida möjligheter 

Med en nulägesanalys tar jag fram en baslinjemätning av er organisations digitala mognad, samt sin förmåga att strukturera och planera sitt samarbete gentemot slutkund med stödjande teknik och data. I kartläggningen av verksamhetens processer identifierar jag interna som externa förbättringsåtgärder.

Tjanster_nulage
slider_profil_21

Stöd för utveckling av digitala arbetsplatser och miljöanpassning

För att en organisation ska få ut mer av potentialen hos varje medarbetare och arbetsteam behövs en väl fungerande digitalt anpassad arbetsmiljö. Detta ställer krav på smarta digitala arbetssätt och en digital arbetsplats som stödjer detta och lyfter sina medarbetare. I kartläggningen av verksamhetens processer identifierar jag interna som externa förbättringsåtgärder för den digitala arbetsplatsen.

Digital strategi, mål och vision

Er digitala strategi behöver utgå utifrån ett helhetsperspektiv. Jag har mångårig erfarenhet att stödja företag i alla storlekar och branscher att knyta sin digitala strategin så att den tillgodoser och stödjer er vision, affärside, värderingar och affärsmål. 

Startpage_phase_coordination
slider_profil_18

Scenarios med realistiska användarfall

Med hjälp av scenarier levandegör jag hur befintlig eller framtida tjänst eller system i er verksamhet bör interagera med sin omvärld (slutanvändaren eller annat system) för att uppfylla ett specifikt affärsmål. Ett scenario kan hjälpa er verksamhet att skapa förståelse genom att framhäva användarnas behov eller svårigheter i ett visst steg i er kundresa eller tjänst.

Prototyper och validering

Prototyper är ett smart sätt att visualisera idéer och validera lösningar i en tidig fas. Genom att utforska och validera alternativa vägval kan man upptäcka brister och förenkla lösningen innan utveckling. Man kan också lättare förstå vilka bakomliggande tekniska förmågor en viss lösning behöver. Jag hjälper företag att använda prototyper för tidig validering.

Tjanster_prototyper
Tjanster_kundresor

Personaliserade kundresor – driven av data, insikt och automatisering

Att visualisera stegen och händelserna i en kundresa är en ovärderlig metod för att samla och organisera insikter, hitta problemområden samt utforska möjligheter och lösningar med era användares behov i centrum. Jag kan hjälpa ditt företag att använda er kundresa (Customer Journey) som ett centralt sätt att kartlägga alla beröringspunkter mellan organisation och kund samt identifiera förbättringområden.

Designsystem för konsekventa upplevelser i alla kanaler

Era kunder förväntar sig konsekvent utformade och personligt följsamma upplevelser i alla kontaktytor med er verksamhet. Därför har Designsystem växt fram som en metod för de anställda på ett företag att standardisera och koordinera hur bolagets kommunikation och beröringsytor presenteras konsekvent i alla kanaler. Jag har lång erfarenhet att hjälpa företag med att bygga upp Designsystem. Genom att utforma ert Designsystem kan man hålla nere antalet funktionella komponenter som behövs utvecklas och kureras över tid, vilket leder till kostnadseffektivisering, lägre risker samt nöjdare kunder.

Tjanster_designsystem
Tjanster_arkitektur

Enterprisearkitektur för molndrivna organisationer

Vägen till molnet kanske just har börjat för din organisation. Jag arbetar holistiskt och plattformsoberoende nära era arkitekter och verksamhetsutvecklare för att identifiera rätt matchande plattformar. Jag genomför även second opinions när ni står i ett viktigt vägval men vill få in ett par nya ögon.

Behöver du en Coach som stöd för er digitala resa?

Boka en tid så kan vi diskutera ett upplägg som kan passa er organisation.

Boka möte